No818吕乔定格写真套图39P吕乔爱尤物

No818吕乔定格写真套图39P吕乔爱尤物

用四神、六味二丸治之寻愈。惟痘疮实则黑陷,更当分别症之虚实。

 老疟不愈,结癖于两胁之间,名曰疟母。若小便后出白津,或玉茎痒痛,属肝经湿热,先用龙胆泻肝汤,后用地黄丸。

安神镇惊丸惊退后调理,安心神养,气血和平预防之剂也。 若少阳阳明俱病,小柴胡加葛根、芍药,传入阳明,为里脉沉实,谵妄恶热,六七日不大便,口燥咽干而渴。

若遗热与津液耗损者,用七味白术散。色青日久不复,或兼泄泻,或腹痛者,用六君子汤加木香、芍药。

 十四、十五岁根据大方脉部位诊视。如手足冷汗,搐眉搐肚,日夜不止,名真搐,当用人参汤、川乌、全蝎等药,平其胃气。

玉露散治吐泻黄色。 胎寒者,初生百日内,或手足挛屈,或口噤不开,此在胎母过食生冷,或感寒气,宜用五味异功散之类。

Leave a Reply